Til hovedinnhold

Varmekabel

Den vanligste typen gulvvarme er varmekabler. Det finnes mange varianter av varmekabler, og det passer derfor for de fleste rom og gulvmaterialer. Våre elektrikere hjelper deg med råd og veiledning, i tillegg til installasjonen.

Elektriker sitter på gulvet og legger Lamiflex gulvvarme. Foto
 • Enkel installasjon
 • Ingen vedlikehold eller kostnader ved årlig service
 • Energibesparelse på 10-20 % sammenlignet med tradisjonelle panelovner

Hvorfor velge varmekabler?

 • Gir en jevn temperatur i rommet

 • Elektrisk gulvvarme er en rimelig og enkel installasjon, både i nybygg, tilbygg og ved rehabilitering

 • Kan benyttes i alle rom i boligen og på alle typer gulvkonstruksjoner

 • Avgir ikke støvpartikler som kan være allergifremkallende

 • Kan møblere rommet etter ønske

 • Ingen vedlikehold eller kostnader ved årlig service

 • Trygg oppvarmingsløsning

Med gulvvarme kan du senke temperaturen med 1-2 °C som vil gi en energibesparelse på 10-20 % sammenlignet med for eksempel tradisjonelle panelovner. Det er på grunn av at varmen stiger og når du er varm på føttene vil det påvirke hvor komfortabelt det føles.

Viktig å tenke på med varmekabler

Det som er viktig ved installasjon av varmekabler er at både varmekabelleverandørens leggeanvisning og overgulvleverandørens anvisninger følges.

Hvilket type gulvmateriale du ønsker over varmekablene er derfor det første du bør finne ut av. Det er grunnet ulike krav til de ulike overgulvstypene. Det vil ha mye å si for hvilken type varmekabler elektrikeren kan legge.

 • Elektrikeren tar også varmebehovsberegning slik at det blir tatt hensyn til byggets konstruksjon og hvilket varmebehov denne konstruksjonen har.

Krav og regler

Ulike krav og regler gjelder ved alle typer installasjoner, spesielt på bad og våtrom, samt utendørs bruk. I det som heter NEK 400 er det nasjonale forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner. Det kan være noe utfordrende å sette seg inn i, men dette kan våre elektrikere alt om.

Termostat til varmekabler

Varmekabel skal installeres i henhold til NEK 400 og leverandørens leggeanvisning. Det er viktig at det alltid benyttes en termostat når det skal installeres varmekabel.

I dag benyttes det alt fra helt enkle termostater til mer smarte termostater. Med termostat oppnår du en energibesparende løsning, samt beskytter varmekabler og overgulv for overoppheting.

Bytte termostat til varmekabler

Har du en gammel termostat som har begynt å fuske eller ønsker du bare en som er litt smarte og mer moderne? Det er lovpålagt at elektrikere gjør denne jobben. Det er en enkel og rask jobb for våre elektrikere. Derfor kan det være lurt å tenke på om det er noe mer du ønsker å få fikset når du allerede får elektriker på besøk.

Planlegg tidlig

Det er viktig å planlegge og involvere elektriker tidlig for å unngå eventuelle ekstra kostnader.

Gulvmaterial og tildekking

Varmekabler kan installeres under de aller fleste overgulv, men enkelte typer overgulv har begrensninger i forhold til effekt (W/m²) og temperaturen i gulvet.

Det er viktig at dersom det kommer overdekning som tepper, møbler uten ben og så videre, ovenpå gulv hvor det er installert gulvvarme, at overdekningen «puster» og slipper igjennom varmen.

Kan du installere varmekabler selv?

Installasjon av varmekabler skal alltid utføres av autoriserte elektroinstallatører.

Dersom en privatperson skulle utføre dette selv vil alle garantier falle bort og med størst sannsynlighet vil heller ikke forsikringen gjelde.

Ikke gå i fellen

Du kan tro at installasjonen blir rimeligere dersom du gjør hele eller deler av jobben selv, men det kan fort slå feil.

Eksempel:

Dersom du kjøper varmekabler og termostat selv og ønsker at elektriker kun skal koble dem kan det være utfordrende å finne en elektriker som er villig til å påta seg jobben. Elektrikeren kan nemlig ikke garantere for tilkoblingen eller jobben du har gjort.

Klarer du å finne en elektriker som påtar seg jobben og det skulle oppstå feil ved senere anledning må du betale for feilsøking og eventuelt andre kostnader i forbindelse med feilen.

Om du derimot kjøper produktene og installasjonen fra elektriker vil det være en 5 års garanti, eller mer, på selve produktet. Som gjør at det ved eventuelle feil vil innebære mye større sikkerhet for deg som forbruker.

Pris på å legge varmekabler

Du kan velge en rimelig installasjon som i mange tilfeller bruker mer energi eller du kan velge en installasjon med en noe høyere engangsinvestering, men som er vesentlig mer energibesparende i drift.

Strømforbruk varmekabler

Varmekabel bruker ikke mer strøm, kWh, enn noe annen oppvarming da det er omgivelsene rundt som avgjør hvor mye varmekabelen står på.

Mange tror at dersom en velger lavere effekt (W/m²) så sparer man strøm og dette er feil. Lav effekt vil resultere i at varmekabelen står på mer for å oppnå ønsket temperatur og ved høyere effekt vil man oppnå komfortvarme raskere og varmekablene står på mindre.

Isolasjon

Er det et gammelt trekkfullt hus, bør effekten økes og varmekabel står mer på enn i et nytt Tek 17 hus som er godt isolert.

Lavtbyggende gir raskere regulering

Ligger varmekabel rett under, for eksempel parkett, får man en rask oppvarming. På den måten brukes mindre energi enn om varmekabel ligger under flere centimeter betong, som bruker mer energi for å oppnå samme resultat.

Termostat reduserer energiforbruket

Dersom du skal installerer lavtbyggende gulvvarme vil du ha mye igjen for å benytte en såkalt smart termostat. Ved å benytte en termostat med dag- og nattsenkning, eventuelt en med app-funksjon, så vil dette ha stor betydning for energiforbruket til den private forbrukeren.

Hvor føleren, til termostaten, er plassert vil også være av betydning. Er føleren plassert rett under overgulv vil man også kunne oppnå et bedre resultat ved bruk av en smart termostat i denne type konstruksjon.

Ulike måter å legge varmekabler

Det finnes den tradisjonelle måten som er å støpe inn varmekabler i betong. Denne metoden brukes ofte ved nybygg i rom som for eksempelvis gang, bad og kjeller.

I tillegg finnes det varmekabler på rull, matter og varmekabler som legges i trinnlydsdempende plater. De to sistnevnte egnes svært godt til rehabiliteringsprosjekter hvor man kan få en lavtbyggende løsning som vil være nyttig med tanke på blant annet lave dørkarmer. Lavtbyggende gulvvarme gir også en enkel og effektiv regulering av temperatur som gjør at det er en energibesparende løsning.

Bytte eller reparasjon av varmekabler

Ved bytting eller reparasjon av varmekabler på bad må elektriker kontaktes.

Virker ikke varmekablene?

Dersom varmekablene dine ikke fungerer kan elektriker gjennomføre feilsøk. På den måten kan elektriker finne hvor feilen befinner seg og rette opp i feilen.

Det hender at det er termostaten det er noe galt med og ikke varmekablene. Så det er lurt å sjekke termostaten før du velger å legge nye varmekabler.

Levetid på varmekabler

Varmekabler har livslang levetid dersom de blir installert i riktige omgivelser. Det vil si i godt komprimert støpmasse eller betong og i henhold til leggeanvisning, samt ikke blir påført mekaniske skader under installasjon.

Bestill befaring eller installering av elektriker

Er du klar for å installere varmekabler eller ønsker du befaring først? Våre elektrikere hjelper deg med både råd og montering.

Kontakt elektriker nå