Til hovedinnhold

Legging av varmekabler

Det er en rekke momenter det er helt nødvendig å ta stilling til ved legging av varmekabler.

Informasjon ved legging av varmekabler

Spesielt på bad har feil konstruksjon av gulv ført til enorme ekstrakostnader til uvitende byggherrer. For å sikre at alle våre kunder får nødvendig informasjon har vi utarbeidet en utførlig dokumentasjon og sjekkliste ved legging av varmekabler (eller annen skjult varme). Denne informasjonen berører også tømrer og murerarbeid som i utgangspunktet ikke er vårt ansvar. De forskjellige fagområdene arbeider imidlertid i nært samarbeid med hverandre, så vårt arbeid vil ofte være avhengig av grunnarbeidet fra andre håndverkere eller byggherren.

Den totale vekten av gulvstøp og fliser kan bli meget stor. Ved ombygging av soverom til bad er det ikke opplagt at gulvet tåler vekten. Vi anbefaler alltid å sjekke bæreevnen på gulvet med tømrer.

I fast stoff magasinerer varmen seg i hele sjiktet. For å bevare varmen i rommet anbefaler vi å isolere under varmekablene. I et uisolert gulv med rom under vil i praksis ca 70 % av effekten komme opp som gulvvarme og ca 30 % gå ned som takvarme i etasjen under. Hvis varmekabel ligger direkte på bakkenivå vil det oppmagasineres varme i grunnen. Hvor stort tapet blir etter at oppmagasinering er ferdig vil være avhengig av varmetap mot yttervegger og hvor mye varme som blir ledet vekk av for eksempel vannårer.

Underlaget for varmekabelen skal være et brannfast sjikt på minst 1 cm eller typegodkjente løsninger som kan være tynnere. Gipsplate har tidligere vært mye brukt, men anbefales ikke lengre på grunn av manglende styrke i platene og at platen ikke tåler fukten fra støpemassen.

Kun støpemasse godkjent for varmekabel må brukes. For øvrig er det bruks/leggeanvisningen for varmekabler og støpemasser som gjelder. Ved konvensjonell støp (C25) gjelder normalt 5 cm overdekking av kabel eller minimum 2 cm hvis gulvkonstruksjonen er slik at det ikke kan oppstå sprekkdannelser.

Ved konvensjonell støp er det viktig at det blir lagt ned armeringsmatter. Svinnarmering skal ligge i den øvre del av støpen, kablene legges derfor normalt før armeringen. I unntakstilfeller legges kabler på armeringen. Kablene bør da ligge festet langs armeringsjernet. Hvis dette er 15 x 15 cm gir det liten fleksibilitet i forhold til valg av kabel. (Kablene leveres med et vist antall watt pr meter). Vi anbefaler å legge kabelen festet til hønsenetting på brannfast plate, eller lagt direkte i jordfuktig støp. Det siste alternativet gjør at hele støpeprosessen gjøren i en omgang. Svinnarmeringen legges på i det øverste sjiktet etter at varmekabelen er dekket.

Det finnes i dag gode lavtbyggende løsninger. Der det støpes på et helt fast underlag vil støpesjikt bli minimum 10 mm, på andre underlag minimum 15 mm. På tregulv kan kabel legges på netting beregnet for varmekabel. Ved flis skal støpesjiktet da være 15 mm, med belegg 20 mm. Både underlag og belegg har altså betydning for det totale støpesjiktet. Forenklet kan man si at det ved flis må det være 5 mm over kabelen, ellers 10 mm. Ferdig gulv blir på totalt 15 – 25 mm.

De  fleste gulvkonstruksjoner er helt avhengig av at de forskjellige sjiktene i gulvet har god hefteevne med hverandre. (Plater må skrues godt fast og undergulv rengjøres og primes før støping). Mot vegger anbefales det derimot et bevegelsessjikt.

Der det skal legges tregulv vil for sterk uttørking av gulvet alltid være en risiko.
Ved å bruke varmekabel med lavere effekt, samt en termostat for begrenser temperaturen i gulver til maks overflatetemperatur på 28 grader vil man sikre en god løsning for å unngå skader på gulv.
Det fins i dag løsninger som er godkjent lagt direkte under laminat, parkett og heltregulv.
Et av disse produktene er Lamiflex.
Selgere av vannbåren varme reklamerer med at dette er den eneste fornuftige løsningen ved tregulv. Varmekabel er imidlertid både mer energisparende og billigere å installere.

Membran på bad anbefales i dag alltid lagt på ferdig støpt gulv. Før membran legges er det viktig at støpen er tilstrekkelig uttørket. Lavtbyggende masser har en uttørkingstid fra 1 til 7 dager (normalt 1-2 dager). Konvensjonell støp kan i ekstreme tilfeller ta 1 år. Konferer med murer / flislegger før støpemetode velges.

Termostat med gulvføler er mye brukt på varmegulv. Ved normal isolering vil gulvtemperaturen være 5 grader høyere enn romtemperaturen, (avhengig av isolasjon). Metoden gir oftest en god og jevn varmeregulering. Vær imidlertid oppmerksom på at gulvtepper , baderomsmatter, håndklær osv vil sørge for varmeopphopning under disse og dermed kan ?lure? gulvføleren. Ofte vil en regulator som trinnløst regulerer effekten fra 0 til 100% være en fornuftig løsning.

Uansett gulvtype bør man være forsiktig med å dekke til gulvet med isolerende materiale (madrass, sackosekk osv).

Nattsenking av varme vil ofte være vanskelig å regulere på grunn av tregheten i gulvet som skal varmes opp. Tynn støp (lavtbyggende), varmekabel høyest mulig i støpen og stor effekt på varmekabelen vil være gunstig.