Til hovedinnhold

Internkontroll

Vi har spesialisert oss på kontroll av el-anlegg.

Norge er et av de land i verden med høyeste ulykkes og skadestatistikk i forhold til feil ved elektriske anlegg. Dette har ført til at det er innført lov om systematisk internkontroll av el-anlegg for alle bedrifter og virksomheter. I private boliger er det foreløpig ikke innført ved lov, men det sier seg selv at viktigheten av å vedlikeholde el-anlegget i egen bolig er vel så viktig.

Vi har spesialisert oss på individuelt tilpassede systemer for internkontroll av el-anlegg både for bedrifter og private.

Hvem er ansvarlig for vedlikehold av det elektriske anlegget?

Det er eieren som har ansvaret for vedlikehold av det elektriske anlegget. Det lokale e-verk er kun et kontrollorgan.

Tidligere var det e-verkets oppgave å foreta kontroll i alle el-anlegg. Dette systemet hadde sine klare svakheter i og med at kontroll fra e-verket ikke ble gjort regelmessig, og særlig fordi e-verket ikke hadde noen mulighet for å avdekke skjulte feil og mangler. Dette gjorde ofte at eiere av anleggene trodde at anlegget var "godkjent" når e-verket hadde vært på kontroll, og de feilene de hadde funnet var rettet.

I dag gjøres det klarere ovenfor eierne at det er de som har ansvaret for anlegget. Dette gjelder enten eieren er privat, offentlig eller bedrift. For alle andre enn private eiere gjelder lov om internkontroll. Denne innebærer at det er pålagt at det skal utføres en systematisk kontroll av el-anlegget. I praksis vil denne kontrollen tilpasses bruken av anlegget. Det vil kunne variere fra en løpende kontroll, til en kontroll som bare utføres med flere års mellomrom.
Hvis det skjer ulykker eller skader som følge av manglende vedlikehold vil dette kunne medføre retslig ansvar for eieren. Kostnadene etter en skade vil være en sak mellom eier, utførende bedrift og forsikringsselskapet.

E-verket har i dag ansvaret for å kontrollere at internkontroll systemene virker i bedriftene.

Private eiere har akkurat det samme ansvaret, men er foreløpig ikke pålagt det gjennom internkontroll forskriften.

E-verket foretar fremdeles periodiske kontroller i alle installasjoner og krever utbedringer.

Ansvaret for el-anlegget ligger altså hos eieren. Viktige grunner til å sørge for et tilfredstillende vedlikehold er ønsket om å unngå ulykker, skader og økonomisk tap.

Kontakt oss for el-kontroll

Har du spørsmål kan du ta direkte kontakt med en av våre spesialister på kontroll av el-anlegg.

Fagskoleingeniør, Sertifisert Termografør, Sertifisert Elkontrollør Bolig og Næring, KNX, xComfort

Håvard Wist Voje

Tlf: 95283015haavard@elektrikerservice.no