Navnet forplikter!

Helt siden starten i 1987 har vi vært spesielt opptatt av å yte god service ovenfor våre kunder.

Vi bestreber oss på å være blant de beste i byen når det gjelder kvalitet på anleggene og legger spesielt vekt på å utføre pene installasjoner. Alle montørene er utstyrt med servicebil, noe som sikrer minimalt med utgifter for å hente materiell. Ved sluttføring av oppdrag blir utførlig dokumentasjon på utført arbeid levert.

Egen rutine for klagebehandling skal sikre at vi tar kundene alvorlig hvis det likevel er problemer i forhold til vårt arbeid.

Vi har ikke noen vaktordning etter ordinær arbeidstid. Hvis det oppstår problemer vil det likevel være mulig å nå oss ved å ringe direkte til montør eller saksbehandler som du finner under Om oss i menyen ovenfor.